Tham gia CLB

Điền thông tin+photo CMND,hoặc thẻ sv
Nộp Đơn và phí thành viên 

Liên hê: karatedovnua@gmail.com, SĐT: phúc(0988189823) . 

Lịch Tập Chính

T3 T5 CN, sân nhà văn hóa Đào Nguyên

lớp mới: 18h30-20h (nâng dần thời gian)

lớp thi đâu đỉnh cao: 18h30-21h30

 

 

Quên mật khẩu?

*

Về hình thức kỷ luật đối với một số thành viên

 1.      Thành viên Nông Bá Dinh:

 Trong quá trình làm việc cho CLB chưa được sự đồng thuận của các thành viên trong CLB, cần phải tự lập hơn trong mối quan hệ với gia đình. Trong thời gian thử thách một năm không thể đạt được đẳng cấp nhất đẳng (đẳng cấp tối thiểu để phong sư huynh chính thức)


Thông báo về việc nâng cấp HLV

  HLV, trợ giảng CLB Karate Hua

 1.   Thông báo về việc lập đại sư huynh CLB, nhị sư huynh.

 CLB Karate Hua đã có truyền thống 7 năm phát triển, đủ yêu cầu về nhân lực cũng như kiến thức, nay quy định về việc lập sư huynh CLB


Thông báo thay chủ nhiệm CLB

Theo thông tin từ Hội SV, CLB karate-do do không gửi đầy đủ bản khen CLB cấp trường và không gửi bản khen cá nhân cấp trường, nay đã quá hạn gửi các thông tin về Hội khiến CLB không nhận được giấy khen cấp trường.


TOP