Tham gia CLB

Điền thông tin+photo CMND,hoặc thẻ sv
Nộp Đơn và phí thành viên 

Liên hê: karatedovnua@gmail.com, SĐT: phúc(0988189823) . 

Lịch Tập Chính

T3 T5 CN, sân nhà văn hóa Đào Nguyên

lớp mới: 18h30-20h (nâng dần thời gian)

lớp thi đâu đỉnh cao: 18h30-21h30

 

 

Quên mật khẩu?

*

Huấn luyện viên

HLV Trưởng: Nguyễn Anh Tuấn
Tam đẳng Karate-do
Nhị đẳng Kubodo Japan
Trọng tài quốc gia

 

Trợ giảng HLV
Hoàng Mạnh Duy

tam đẳng karatedo

 Nguyễn ngọc Văn, 3 đăng karatedo ,

                                                                                                          Bùi đức phúc, 2 đẳng karatedo

TOP