Tham gia CLB

Điền thông tin+photo CMND,hoặc thẻ sv
Nộp Đơn và phí thành viên 

Liên hê: karatedovnua@gmail.com, SĐT: phúc(0988189823) . 

Lịch Tập Chính

T3 T5 CN, sân nhà văn hóa Đào Nguyên

lớp mới: 18h30-20h (nâng dần thời gian)

lớp thi đâu đỉnh cao: 18h30-21h30

 

 

Quên mật khẩu?

*

Quy định về nộp tiền quỹ Clb

Quỷ Clb kỳ 2 2016-2017 sẽ là 200k đối với lớp mới

200k đối với lơp cũ

Có thể thay đổi theo từng kỳ , phù hợp với tỷ giá thị trương, và độ hao mòn các trang bi bảo vệ, dụng cụ tập luyện tại clb

Những võ sinh miễn hoặc giảm các khoản tiền đóng

võ sinh thuộc hộ nghèo, miên giãm các khoản đóng phí tham gia clb ( cung cấp giấy tờ chứng minh hộ nghèo)

- Võ sinh đạt trình độ đai đen trở lên ( miễn phí)

- VĐV thi đấu đạt thành tích hcv, hcb cá nhân, miễn phí 2 năm, hcd cá nhân miễn phí 200k trong vòng 2 năm, hc giãi đồng đội miễn phí 100k trong vòng 2 năm,

- Võ sinh làm công tác hoạt động cho clb , CN ( miễn phí )

- Mỗi một cấp sẽ có mức thu tiền quỷ và tiền dụng cụ khác nhau ( càng cao thi số tiền càng giảm -20k/đai )

- Võ sinh là học sinh chỉ thu bằng 1/2 so với quy định.

-Khi thu quỷ Clb sẽ thông bảo ngày bắt đầu thu, ngày hết hạn , và sẽ áp dụng luật nộp tiền chậm

TOP