THÔNG BÁO

ONLINE TRỰC TUYẾN

Trương Đình Hùng
truongdinhhung_krt@yahoo.com.vn

Phạm Thế Hưng
dongnaicompany@gmail.com.vn

Lê Công Danh
ledanh02@yahoo.com

Nguyễn Hữu Thành
nhthanh20_11@yahoo.com

Nguyễn Thị Bích Trường
kiniemhoctro_nh_vo@yahoo.com

Hotline

0976 001 809

Thống kê Web

Đang online :3
Lượt truy cập:110936

5 4 3 1 2

Chào mừng đến với đạo đường Choju Karate

Đạo đường CHOJU Karate được thành lập ngày 22-12-1981 tại Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai do Võ sư TRƯƠNG ĐÌNH HÙNG – Huyền đai đệ Bát đẳng, Phó Trưởng tràng Hệ phái SUZUCHO KARATEDO sáng lập. - Trụ sở ban đầu của Đạo đường được đặt tại 220/47 Kp.2 phường Tân Tiến, Biên Hòa – Đồng Nai. Từ năm 1986 đến nay, Đạo đường được chuyển về 45/5 Kp.2 phường Tam Hiệp Biên Hòa – Đồng Nai.